You are here

Natur/teknologi

 • Strandparkstur ved Ishøj Tange med naturvejleder

  I natur/teknologi er der mange mulighed for at deltage i konkrete aktiviteter udenfor klasselokalet

 • energi og vand - energiens vej

  I natur/teknologi er der mange mulighed for at deltage i konkrete aktiviteter udenfor klasselokalet

 • energi og vand - vandets vej

  I natur/teknologi er der mange mulighed for at deltage i konkrete aktiviteter udenfor klasselokalet

Læringsaktiviteter i natur/teknologi

De mange muligheder ses nedenfor ved at klikke videre til de enkelte forløb

ÅBEN SKOLE TILBUD

 • Strandparken - livet i saltvand, tur med naturvejleder

  Fag og fokusområder: 
  Natur/teknologi

  Målgruppe: 
  Primært 3. - 6. klasser), men turen og fagligheden kan tilpasses til større og mindre klassetrin og SFO’er

  Kort beskrivelse: 
  En strandsafari er en natur- og sanseoplevelse man ikke får i et klasseværelse. Det er huskeknagen, der gør biologi- og natur/teknik timernes stof håndgribeligt.
  Gennem en god naturoplevelse, hvor eleverne selv er aktører, får de et indblik i Strandparkens dyre og planteliv, økologiske sammenhænge og miljøproblematikker.
  Oplevelsen bidrager også til bevidstheden om Strandparken som naturområde, og ikke kun et sted man bader, surfer og spiser is. Afhængigt af årstid, klassetrin og individuelle ønsker er her et udpluk af, hvad eleverne kunne opleve på turen:
  Kom helt tæt på en strandkrabbe.
  Hjælp med at tømme rusen for fisk og krabber.
  Hvor længe kan du holde en levende ål?
  Hvordan smager en røget fisk?
  Hvor mange baby-fladfisk kan Du fange?
  Prøv et par waders og stryge rejer med en rejehov.

  Læringsmål:
  Tilpasses til hvad som er fokus for turen

  Praktiske oplysninger

  Varighed: 
  Turene afvikles fra 1. maj til sommerferien, og igen efter sommerferien og frem til efterårsferien. Turene er fastsat til at vare ca. 2 timer, typisk fra  9-11 og 12-14. Frokost er ikke indregnet i tiden. Deltagerantallet er maks. 25. Der kan imidlertid arrangeres såkaldte dobbeltture med op til 50 elever. Der skal normalt være mindst 1 lærer for hver 14 elever.

  Booking:
  Ture bookes på naturbooking@ishoj.dk eller telefonisk på 21354368.

  Pris:
  For skoler fra Strandparkens beliggenhedskommuner Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve erturene gratis. For øvrige skoler er prisen 250 kr. pr. tur.

  Kontakt:
  For yderligere information om I/S Strandparken eller Ishøj Naturcenter, se vores hjemmeside: www.strandparken-kbh.dk  eller www.ishojnaturcenter.dk.
  PDF icon folder_naturekspedition_2009.pdf

  Adresse:
  Turene foregår normalt på Ishøj Tange, og mødestedet er på grusparkeringspladsen for enden af Skovvej ved Ishøj Naturcenters nye bygning "Havhytten". Bus 128 fra Ishøj Station stopper ved ARKEN ca. 500 m fra mødestedet. Find vej dertil

 • Vestforbrænding - Skraldelev

  Fag og fokusområder: Natur/teknologi -  kan også bruges ifm. uddannelse og job

  Målgruppe:  Indskoling og mellemtrin 0.-6.kl.

  Kort beskrivelse: 
  Besøg Skraldelev - Vestforbrændings miniby, hvor vi arbejder med elevernes handlekompetencer og viden om affald, genbrug og ressourcer. Gennem dialog og praktiske opgaver får eleverne kendskab til affaldets materialer og prøver kræfter med sorteringens kunst.
  Med udgangspunkt i elevernes erfaringer og hverdag med affald, taler vi om forskellige affaldstyper, hvor det skal afleveres, og hvordan det efterfølgende bliver behandlet.
  Ift. elevernes klassetrin og niveau kan et eller flere af de fire "behandlingshjørner" inddrages. Her kan eleverne stikke hænderne i det gamle deponi, sortere restaffaldet inden det havner i forbrændingsanlægget, se på delene i en mobiltelefon og lave genbrugskredsløb.
  Som en del af besøget i Skraldelev kommer eleverne rundt på forbrændingsanlægget, hvor de møder virkelighedens affaldshåndtering. Rundturen giver indblik i, hvor mange funktioner der er i drift, for at kunne håndtere alt det affald de smider i den almindelige skraldespand derhjemme.

  Læringsmål: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg/Skraldelev

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 2½ time, kl 10.30 - 13.00. I besøget er der indlagt frokostpause, hvor I kan spise jeres medbragte madpakker. Det er ikke muligt at købe mad i vores kantine eller i butikker i nærheden.

  Booking: http://www.timecenter.dk/besoegsbooking/start/

  Pris: Gratis

  Kontakt: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg

  Adresse: Find vej dertil

 • Vestforbrænding - Den mobile skraldeskole, besøg i klassen

  Fag og fokusområder: Natur/teknologi -  kan også bruges ifm. uddannelse og job

  Målgruppe:  Indskoling og mellemtrin 0.-6.kl.

  Kort beskrivelse: 
  Få  besøg af en affaldsekspert. Vi kommer på besøg i klassen med et oplæg og sjove faglige aktiviteter.
  Gennem fortælling, dialog og praktiske opgaver får eleverne viden om de ressourcer, der gemmer sig i affaldet og hvordan det skal behandles bedst muligt.
  Vi har fokus på materialekendskab og medbringer autentiske genstande, der blandt andet viser hvad sodavandsdåser er lavet af og hvordan de kan blive til en ny cykel eller gryde? Igennem genstandene får eleverne en sanselig oplevelse, der supplerer den faglige viden.
  Besøget kan med stor fordel følges op af et besøg på den lokale genbrugsstation eller på Vestforbrænding, hvor teori bliver til virkelighed på en lokal arbejdsplads.

  Læringsmål: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg/Besoeg-i-klassen

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer ca. 2 timer, fra 9.00 - 11.00. Pauser kan indlægges efter klassens behov.

  Booking: http://www.timecenter.dk/besoegsbooking/start/

  Pris: Gratis

  Kontakt: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg

  Adresse: Hjemme på skolen

 • Genbrugsstation - besøg den lokale genbrugsstation i Brøndby

  Fag og fokusområder: Natur/teknologi -  kan også bruges ifm. uddannelse og job

  Målgruppe:  Indskoling og mellemtrin 0.-6.kl.

  Kort beskrivelse: 
  Kom og besøg jeres lokale genbrugsstation. Her kan I både lære om affaldssortering, genbrug og ressourcer. Eleverne møder samtidig mennesker på en arbejdsplads, som tager hånd om vores affald.
  På genbrugsstationen tager en af de lokale pladsfolk jer med på opdagelse i de mange containere med værdifulde skatte, der bare venter på at blive genbrugt. Eleverne får informationer om, hvorfor det er vigtigt at sortere affaldet og får vist konkrete eksempler på produkter, som er fremstillet af indsamlede genbrugsmaterialer.

  Læringsmål: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg/Besoeg-en-genbrugsstation

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 1 - 1½ time. Kontakt genbrugsstationen for tidspunkt. Pause kan aftales med pladspersonalet.

  Booking: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg/Besoeg-en-genbrugsstation/Book-et-besog-paa-genbrugsstationen

  Pris: Gratis

  Kontakt: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg

  Adresse: Find vej dertil

 • KloakLab (Biofos) - Vandets kredsløb

  Fag og fokusområder: Natur/teknologi

  Målgruppe:  Indskoling og mellemtrin 3.-5.kl.

  Kort beskrivelse: 
  Hvad laver man på et renseanlæg? Hvad er spildevand og hvor kommer det fra? I vores forløb til mellemtrinnet taler vi om vandets kredsløb og hvordan vi mennesker påvirker det. Vi blander spildevand ud fra hvad eleverne selv har lavet af spildevand samme dag. Elever skal i grupper lave en sorterings øvelse, hvor det skal besluttes hvad der skal i toilette, i håndvasken eller i skraldespanden. Bagefter taler vi om hvordan vi på renseanlægget fjerne alle de ting som er blevet blandet med spildevand. Vi ser i mikroskop og ser på alt det liv som er i spildevandet på et renseanlæg. Som afslutning går vi en tur ud og oplever lugten på et renseanlæg.
  Undervisningen er tilrettelagt med vægt på fagligheden og dialog, hvor eleverne deltager aktivt og udfører naturvidenskabelige gruppeøvelser. Undervisningen og gruppeøvelserne er differentieret, så niveauet svarer til klassetrinet

  Læringsmål: Tilpasses til det enkelte klassetrin.

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 2 ½ time.

  Booking: http://kloaklab.dk/naturteknologi-3-5-klasse/

  Pris: Gratis

  Kontakt: Find ud af mere i brochuren PDF icon 15710-pjece_folkeskole_web_-_kloaklab_biofos.pdf

  Adresse: Find vej dertil

 • Energi & Vand (HOFOR) - Vandets kraft

  Fag og fokusområder:

  Natur/teknologi.

  Målgruppe:

  Indskolingen 0.-2.kl.

  Kort beskrivelse:
  Undervisningsforløbet Vandets Kraft er et sjovt og aktivt forløb, hvor eleverne får en masse faglig viden gennem samarbejde og praktiske opgaver.
  Eleverne befinder sig udendørs og er i bevægelse under hele forløbet. Forløbet understøtter elevens alsidige udvikling og kravet om varierede undervisningsformer ved at indeholde forskellige typer læringsopgaver. Eleverne skal samarbejde, teste deres styrke, arbejde hurtigt, tælle og arbejde med modeller. Forløbet kan også inddrages som understøttende undervisning, fx til en temauge om vand.

  Læringsmål:

  Vandets Kraft er tilpasset de Forenklede Fælles Mål for natur/teknologi i 1.-2. klasse og understøtter fagformålet for natur/teknologi.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  Kl.09.00-14.30

  Booking:

  Holdet udbydes fra: 1. april – fredag i uge 41.
  Folkeskoler i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk skal gå ind på http://energiogvand.dk/da/forside/living-lab/ og vælg ’Book forløb’ under fanen ’Science Center’.

  Pris:

  Gratis.

  Kontakt:

  Tlf.: 3630 3606, mail: envand@buf.kk.dk, web: http://energiogvand.dk/

  Adresse:

  Roskildevej 213, 2500 Valby

 • Energi & Vand (HOFOR) - Mit lys, vand og varme

  Fag og fokusområder:

  Natur/teknologi.

  Målgruppe:

  Indskolingen 0.-2.kl.

  Kort beskrivelse:
  Kom og oplev hvordan forsyningen med el, varme, vand og fjernelse af spildevand har ændret sig gennem de sidste 150 år. Bag småkager over bål, løb lorteløb, lav tranlamper og besøg H.C. Andersens gamle skidne København! Eleverne leger sig til læring gennem praktiske øvelser og interaktive modeller, og ved at samarbejde med hinanden. Forløbet opfylder flere Fælles Mål, f.eks. kan eleverne efter forløbet forklare, hvordan hovedstadens forsyning af lys, vand og varme og afledning af spildevand har udviklet sig siden midten af 1800-tallet, fortælle hvad der må kommes i toilettet, og hvad der ikke må kommes i toilettet og hvorfor, samt tegne vandforsyningen før og nu og undersøge og kategorisere vandprøver og vandforsyningsmetoder.

  Læringsmål:

  Forløbet er tilpasset de Forenklede Fælles Mål for natur/teknologi i 0.-2. klasse og understøtter fagmålet for natur/teknologi.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  Kl.09.00-14.30

  Booking:

  Holdet udbydes fra: uge 43 – 31. marts.
  Folkeskoler i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk skal gå ind på http://energiogvand.dk/da/forside/living-lab/ og vælg ’Book forløb’ under fanen ’Science Center’.

  Pris:

  Gratis.

  Kontakt:

  Tlf.: 3630 3606, mail: envand@buf.kk.dk, web: http://energiogvand.dk/

  Adresse:

  Roskildevej 213, 2500 Valby

 • Energi & Vand (HOFOR) - Vandets vej gennem tiden

  Fag og fokusområder:

  Natur/teknologi

  Målgruppe:

  Indskolingen 3.-4.kl.

  Kort beskrivelse:
  Vi følger vandets vej og kredsløb fra vandboring, gennem samfundet og hele vejen til havet. Vi bliver klogere på hvordan vi fik vores vand dengang København havde rendestene, og kravler en tur i toilettet, for at opdage hvordan vi fik kloakker i byen. Vi beregner eget vandforbrug og bliver klogere på hvorfor vand er så vigtig en ressource for os. Eleverne opnår gennem forløbet faglig viden gennem interaktive 3D-modeller og praktiske hands-on øvelser. Forløbet opfylder flere Fælles Mål, f.eks. kan eleverne efter forløbet beregne eget vandforbrug og forklare, hvordan de kan spare på vandet. Eleverne kan forklare udviklingen af nutidens kloaksystem, spildevandsrensning og vandforsyning i historisk perspektiv. Endelig kan eleverne forklare vandets vej i samfundet fra vandboring og vandværk til forbruger, til rensningsanlæg og havet, og kan forklare hvordan deres husstand indgår i systemet.

  Læringsmål:

  Forløbet er tilpasset de Forenklede Fælles Mål for natur/teknologi i 3.-4. klasse og understøtter fagmålet for natur/teknologi.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  Kl.09.00-11.40

  Booking:

  Hele året.
  Folkeskoler i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk skal gå ind på http://energiogvand.dk/da/forside/living-lab/ og vælg ’Book forløb’ under fanen ’Science Center’.

  Pris:

  Gratis.

  Kontakt:

  Tlf.: 3630 3606, mail: envand@buf.kk.dk web: http://energiogvand.dk

  Adresse:

  Roskildevej 213, 2500 Valby

 • Energi & Vand (HOFOR) - Energiens vej gennem tiden

  Fag og fokusområder:

  Natur/teknologi

  Målgruppe:

  Indskolingen 3.-4.kl.

  Kort beskrivelse:
  Undervisningsforløbet Energiens vej gennem tiden er et spændende og anderledes undervisningsforløb, hvor eleverne får en masse faglig viden gennem interaktive 3D-modeller og praktisk erfaring.
  Eleverne er i bevægelse under store dele af forløbet. Forløbet lever dermed op til kravet om 45 minutters motion og bevægelse om dagen.
  Forløbet understøtter elevens alsidige udvikling og kravet om varierede undervisningsformer ved at indeholde forskellige typer læringsopgaver. Eleverne udfordres således bl.a. med modeller, argumentation, kreativitet, kommunikation, og problemløsning.
  Forløbet er dermed et oplagt tilbud ift. kravet om længere og mere varierede skoledage, hvor undervisning i højere grad gennemføres på nye og mere inspirerende måder.

  Læringsmål:
  Energiens vej gennem tiden kan også inddrages som under-støttende undervisning, f.eks. til en temauge om energi.
  Forløbet er tilpasset de Forenklede Fælles Mål for natur/teknologi i 3.-4. klasse og understøtter fagformålet for natur/teknologi.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  Kl.09.00-14.30

  Booking:

  Hele året.
  Folkeskoler i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk skal gå ind på http://energiogvand.dk/da/forside/living-lab/ og vælg ’Book forløb’ under fanen ’Science Center’.

  Pris:

  Gratis.

  Kontakt:

  Tlf.: 3630 3606, mail: envand@buf.kk.dk web: http://energiogvand.dk

  Adresse:

  Roskildevej 213, 2500 Valby

 • Energi & Vand (HOFOR) - Din klimatilpassede by

  Fag og fokusområder:

  Natur/teknologi, idræt

  Målgruppe:

  Indskolingen 3.-4.kl.

  Kort beskrivelse:
  Undervisningsforløbet Din klimatilpassede by for 3.-4. klasse er et spændende og anderledes undervisningsforløb, hvor eleverne får en masse faglig viden gennem interaktive 3D-modeller og praktisk erfaring.
  Eleverne er i bevægelse under store dele af forløbet. Forløbet lever dermed op til kravet om 45 minutters motion og bevægelse om dagen.
  Forløbet understøtter elevens alsidige udvikling og kravet om varierede undervisningsformer ved at indeholde forskellige typer læringsopgaver. Eleverne udfordres således bl.a. med modeller, argumentation, kreativitet, kommunikation, og problemløsning.
  Forløbet er dermed et oplagt tilbud ift. kravet om længere og mere varierede skoledage, hvor undervisning i højere grad gennemføres på nye og mere inspirerende måder. Din klimatilpassede by kan også inddrages som understøttende undervisning, f.eks. til en temauge om vand, luft og vejr.

  Læringsmål:

  Forløbet er tilpasset de Forenklede Fælles Mål for natur/teknologi i 3.-4. klasse og understøtter fagmålet for natur/teknologi.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  Kl.09.00-13.00

  Booking:

  Hele året.
  Folkeskoler i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk skal gå ind på http://energiogvand.dk/da/forside/living-lab/ og vælg ’Book forløb’ under fanen ’Science Center’.

  Pris:

  Gratis.

  Kontakt:

  Tlf.: 3630 3606, mail: envand@buf.kk.dk web: http://energiogvand.dk/

  Adresse:

  Roskildevej 213, 2500 Valby

 • Bækkehuset

  Fag og fokusområder:

  Natur/teknologi. Flere af undervisningsaktiviteterne passer også til faget dansk, idræt, billedkunst og matematik.

  Målgruppe:

  Indskolingen 0.-3.kl.

  Kort beskrivelse:
  Skolerne kan benytte Bækkehuset til undervisning, sociale aktiviteter eller relevante forældrearrangementer, alle hverdage såvel som weekender. Der er mulighed for at være i og omkring Bækkehuset, eller benytte det som udgangspunkt for ture ud i Vallensbæks mose og engarealer. Liste over hvilke undervisningsaktiviteter Bækkehuset tilbyder:

  • Træernes navne kan differentieres ift. Alder
  • Dyst med dyrene
  • Alfabetkimleg
  • De 4 årstider
  • Den store bog om et områdets dyr
  • Der er træ over alt
  • Fantasitur i uderummet
  • Interview med et træ
  • Areal og omkreds i naturen
  • Livet på lavt vand
  • Mariehønen
  • Tæt på mus
  • 10 læringskort til naturen
  • Følg ræven i naturen
  • Krimiløb i Bækkehuset

  På Bækkehusets hjemmeside, under fanen ’Links’ eller ’Aktiviteter’ kan man få mere information om og blive inspireret til, hvilke undervisningsaktiviteter der kan passe til det læringsmæssige formål besøget har. Der er mulighed for at overnatte med en klasse/gruppe, det kræver dog at man søger om tilladelse hos Beredskabschefen.

  Læringsmål:

  Afhænger valg af undervisningsaktiviteter

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  Valgfrit

  Booking:

  Book besøg via Bækkehusets hjemmeside http://vnat.dk/.

  Pris:

   

  Kontakt:

  For mere information besøg Bækkehusets hjemmeside http://vnat.dk/ eller kontakt Louise Hoffbeck på email: lofr@vallensbaek.dk eller mobil: 51593524.

  Adresse:
  Vejlegårdsvej 95, 2625 Vallensbæk

 • HOFOR – Mobile science center

  Fag og fokusområder:

  Natur/teknologi

  Målgruppe:

  Indskoling og mellemtrin, 3.-6. kl.

  Kort beskrivelse:
  ENERGI & VANDs mobile enhed Mobile Science Center faciliterer undervisning på skoler og deltager årligt i et stort antal events, bl.a. som fast inventar på de tilbagevendende events Dansk Naturvidenskabsfestival og Forskningens Døgn.
  Mobile Science Center består af to store, blå containere, der kan foldes ud og dermed omdannes til spændende, interaktive læringsrum. Den ene container fokuserer på klimatilpasning og er udstyret med et stort toilet, som man kan kravle igennem, kloak med rotter og bleer, og en kælder, som man kan komme ned til fra et parcelhus på taget af containeren.  Den anden container har ‘vand’ som sit tema og er udstyret med bl.a. en Skybrudsmodel og film om vores kloaksystem.

  Læringsmål:
  Elementerne i Mobile Science Center giver eleverne mulighed for at lære naturvidenskab på en helt ny måde, gennem innovative processer og hands-­on undervisning. En undervisningsform, der er med til at sætte fokus på innovation, miljørigtige forsyningsteknologi, klimaforandringer og klimatilpasning på et højt fagligt niveau. Læs mere om forløbene her.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  En valg fri uge.

  Booking:
  Kommunen har selv ansvaret for at tilbyde kommunens folkeskoler forløbene og booke klasserne. Der udbydes otte forløb for to klasser ad gangen, i alt 16 klasser på en uge. De to forløb er i tidsrummet kl. 8.30-11.15 og kl. 12.00-14.45. Bookningerne udfyldes i vedhæftede skema og sendes til Patrick Lyng Rosenkjær (y69b@buf.kk.dk), senest 2 uger før besøget.
  Der udbydes to forløb på MSC. Det er vigtigt at kun 3.-4. klasser eller 5.-6.klasser bookes i samme tidsrum.
  3.-4. klassetrin: Vandets Vej & Klimatilpasning
  5.-6. klassetrin: Klimaforandringer & Klimatilpasning
  Forløbene er bygget op over en introduktion, et stjerneløb og en opsamling.

  Pris:

  Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk kan få Mobile Science Center på besøg gratis i en uge om året.

  Kontakt:

  Patrick Lyng Rosenkjær, projektkoordinator for MSC, mail: y69b@buf.kk.dk, tlf: 27770266. Eller kontakt HOFOR for andre oplysninger: Tlf.: 3630 3606, mail: envand@buf.kk.dk, web: http://energiogvand.dk/

  Adresse:

  Kan placeres nær skolen, fx parkeringsplads eller skolegård eller et andet stort areal.

Sidst opdateret 24.11.2016