You are here

Geografi

Læringsaktiviteter i geografi

De mange muligheder ses nedenfor ved at klikke videre til de enkelte forløb.

Åben Skole tilbud

 • Vestforbrænding - Affald, forbrug og miljø

  Fag og fokusområder: Biologi, geografi og fysik/kemi - kan også bruges ifm. de fællesfaglige fokusområder eller uddannelse og job

  Målgruppe: Udskolingen 7.-10.kl.

  Kort beskrivelse:
  Kom på besøg i Vestforbrændings gamle kontrolrum og få indblik i hvordan affald er ressourcer. Fra 7. klasse og opefter lægger vi stigende vægt på at relatere affald til energi og forbrug. Vi sætter fokus på vores ressourceforbrug og hvordan den rigtige behandling af affaldet kan hjælpe til en bæredygtig udvikling.

  Vi har fokus på de processer, der er involveret både ved genanvendelse, forbrænding, deponi og specialbehandling.

  • Hvad sker der når man afleverer sine sodavandsdåser til genanvendelse og hvad betyder det for miljøet?
  • Hvilke processer foregår der i forbrændingsanlægget og hvad gør vi med røgen og resterne fra forbrændingen? 
  • Hvorfor deponerer vi noget affald og er det for evig tid?
  • Hvorfor skal noget affald specialbehandles og hvad sker der med det?

  Vores fortællinger understøttes med en rundvisning på forbrændingsanlægget, hvor eleverne får en sanselig og lærerig oplevelse med de mange tons affald, de store ovne og indblik i hvordan vi laver elektricitet og fjernvarme.

  Læringsmål: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg/Gammel-Kontrolrum

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 2½ time, kl 10.30 - 13.00
  I besøget er der indlagt frokostpause, hvor I kan spise jeres medbragte madpakker. Det er ikke muligt at købe mad i vores kantine eller i butikker i nærheden.

  Booking: http://www.timecenter.dk/besoegsbooking/start/

  Pris: Gratis

  Kontakt: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg

  Adresse: Find vej dertil
   

 • Vestforbrænding - WasteLab

  Fag og fokusområder: Biologi, geografi og fysik/kemi - kan også bruges ifm. de fællesfaglige fokusområder eller uddannelse og job

  Målgruppe: Udskolingen 8.-10.kl.

  Kort beskrivelse:
  WasteLab er Vestforbrændings undervisningslaboratorium, hvor eleverne laver autentiske kemi- og fysikforsøg, der giver dem indblik i fagenes relevans for virkeligheden. På dette naturfaglige kursus foregår læringen dels på selve forbrændingsanlægget, og dels i vores undervisningslaboratorium WasteLab. Her har eleverne hænder og hoved begravet i laboratorieforsøg, som handler om processerne på anlægget.

  Læringsmål: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg/Wastelab

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 5 timer, kl 8.45 - 13.45
  I besøget er der indlagt frokostpause, hvor I vil blive budt på en gratis sandwich og frugt. Det er ikke muligt at købe mad i vores kantine eller i butikker i nærheden.

  Booking: http://www.timecenter.dk/besoegsbooking/start/

  Pris: Gratis

  Kontakt: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg

  Adresse: Find vej dertil
   

 • KloakLab (Biofos) - Fra spildevand til havvand

  Fag og fokusområder: Natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi

  Målgruppe:  Mellemtrin og udskoling 6.-7.kl.

  Kort beskrivelse: 
  I forløbet kommer eleverne tæt på spildevandets forunderlige verden. De får indsigt i, hvilken rolle de spiller i vandets og naturens store kredsløb. I vores laboratorium arbejder eleverne aktivt med forsøg, der knytter sig til biologisk rensning af spildevand.

  Forløbet indeholder en grundig introduktion til, hvordan man renser spildevandet på renseanlægget.

  Vi dykker ned i den mikrobiologiske verden og arbejder med den biologiske renseproces hvor eleverne undersøger, hvordan husholdningskemikalier påvirker processen. De laver små forsøg og fremlægger resultaterne for hinanden. Vi ser i mikroskop og ser på alt det liv som er i spildevandet på et renseanlæg. Som afslutning går vi en tur ud og oplever lugten på et renseanlæg.

  Undervisningen er tilrettelagt med vægt på fagligheden og dialog, hvor eleverne deltager aktivt og udfører naturvidenskabelige gruppeøvelser.

  Et forløb i KloakLab er tilrettelagt, så det er tilpasset elevernes klassetrin og faglighed. Øvelser og forsøg er afstemt med folkeskolens nye forenklede fælles mål. I forløbet bruger vi naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvor eleverne for mulighed for erkendelse gennem dialog og træning i fremlæggelse.

  Læringsmål: Tilpasses til det enkelte klassetrin. 
  Download evt. øvelsesvejledning inden besøg
  PDF icon oevelser-6.-7.-klasse_-_oevelsesvejledning.pdf

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 2 ½ time.

  Booking: http://kloaklab.dk/fra-spildevand-til-havvand-6-7-klasse/

  Pris: Gratis

  Kontakt: Find ud af mere i brochuren 
  PDF icon 15710-pjece_folkeskole_web_-_kloaklab_biofos.pdf

  Adresse: Find vej dertil

 • KloakLab (Biofos) - Spildevand og miljø

  Fag og fokusområder: Biologi, geografi og fysik/kemi. Kan bruges som en del af et fællesfagligt forløb.

  Målgruppe:  Udskoling 8.-10.kl.

  Kort beskrivelse: 
  I forløbet kommer eleverne tæt på spildevandets forunderlige verden. De får indsigt i, hvilken rolle de spiller i vandets og naturens store kredsløb. I vores laboratorium arbejder eleverne aktivt med forsøg, der knytter sig til biologisk rensning af spildevand. Forløbet indeholder en grundig introduktion til, hvordan man renser spildevandet på et renseanlæg.

  Eleverne udstyres med kitler, masker og gummihandsker, så de kan undersøge, hvad spildevand faktisk indeholder. De måler glukose og ammonium. Eleverne laver forsøg med nedbrydningen af organisk materiale og fremlægger resultaterne for hinanden. Vi ser i mikroskop og ser på alt det liv som er i spildevandet på et renseanlæg. Som afslutning går vi en tur ud og oplever lugten på et renseanlæg.

  Undervisningen er tilrettelagt med vægt på fagligheden og dialog, hvor eleverne deltager aktivt og udfører naturvidenskabelige gruppeøvelser

  Et forløb i KloakLab er tilrettelagt, så det er tilpasset elevernes klassetrin og faglighed. Øvelser og forsøg er afstemt med folkeskolens nye forenklede fælles mål. I forløbet bruger vi naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvor eleverne for mulighed for erkendelse gennem dialog og træning i fremlæggelse.

  Læringsmål: Tilpasses til det enkelte klassetrin. 
  Brug et besøg som en del af et fællesfagligt forløb, se mere her

  Download evt. øvelsesvejledninger inden besøg.
  PDF icon biologisk_rensning_-_fjern_oploest_organisk_stof_fra_vand.pdf
  PDF icon dissektion_af_spildevand_-_resultatark.pdf

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 2 ½ time.

  Booking: http://kloaklab.dk/folkeskolen/

  Pris: Gratis

  Kontakt: Find ud af mere i brochuren
  PDF icon 15710-pjece_folkeskole_web_-_kloaklab_biofos.pdf

  Adresse: Find vej dertil

 • KloakLab (Biofos) - Renseanlæg og klima

  Fag og fokusområder: Biologi, geografi og fysik/kemi. Kan bruges som en del af et fællesfagligt forløb.

  Målgruppe:  Udskoling 7.-10.kl.

  Kort beskrivelse: 

  I “Renseanlæg og klima” tager vi udgangspunkt i en almindelig hverdag med vores egen spildevand og hvordan spildevandet renses så det kan ledes ud i havet.

  Men når regnen falder i byen, samles i kloakken og kommer ned til renseanlægget, hvornår begynder det så at blive kritisk? Vi hægter byen sammen med renseanlægget og gennemgår problematikkerne omkring klimaforandringerne og de medfølgende ekstrem regnshændelser. Vi arbejder os igennem løsningerne på klimaudfordringerne som renseanlægget, byen og borgerne står med for at sikre sundheden og miljøet ved skybrud og langvarig regn og kan dermed tilbyde et unikt forløb om klimatilpasning og spildevand og renseanlægget.

  Vi tager udgangspunkt i dialogisk undervisning med eksperimenter, der indbefatter både biologisk rensning, nedsivning og vandafstrømning. Vi kommer ud og ser renseanlægget og vores demo Regnhave.

  Læringsmål: Tilpasses til det enkelte klassetrin. 
  Brug et besøg som en del af et fællesfagligt forløb, se mere her

  Download evt. øvelsesvejledninger inden besøg

  PDF icon biologisk_rensning_-_fjern_oploest_organisk_stof_fra_vand.pdf
  PDF icon oevelser-med-afstroemning-af-overflade-vand-7.-10.-klasse.pdf
  PDF icon resultatskema-7.-10-klasse.pdf

   ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 2 ½ time.

  Booking: http://kloaklab.dk/folkeskolen/

  Pris: Gratis

  Kontakt: Find ud af mere i brochuren
  PDF icon 15710-pjece_folkeskole_web_-_kloaklab_biofos.pdf

  Adresse: Find vej dertil

 • Energi & Vand (HOFOR) - Fremtidens CO2 neutrale storbyer

  Fag og fokusområder: Biologi og geografi.

  Målgruppe:  Udskoling 7-10. kl.

  Kort beskrivelse: 
  Vi undersøger energiressourcer, naturgrundlag og kulstofkredsløb for fire globale storbyer. Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan om at blive CO2-neutral i 2025, bliver vi klogere på byernes rolle i at skabe en CO2-neutral fremtid. Vi afprøver CO2-neutral transport ved at køre på elcykel, spiller om CO2-neutral adfærd, planlægger nye CO2-neutrale bydele og kortlægger en vedvarende energiforsyning til Mexico City, Shanghai, Cape Town og Delhi. Vi samler det hele i små film, der svarer på hvordan de fire byer kan nedsætte deres CO2-udslip, i lyset af det natur- og ressourcegrundlag der er til stede. Eleverne opnår gennem forløbet faglig viden gennem interaktive 3D-modeller og praktiske hands-on øvelser. Forløbet opfylder flere Fælles Mål, f.eks. kan eleverne efter forløbet forklare begreberne befolkningsvækst og urbanisering, analysere påvirkningen af menneskets forbrug af fossile brændsler på kulstoffets kredsløb, anvende kort, figurer og grafer til at forklare hovedproblemstillinger i storbyers energi- og naturressourceforbrug, samt forklare, hvordan København arbejder med at blive CO2-neutral gennem Københavns Klimaplan ’København CO2-neutral i 2025’, og analysere, hvilke klimateknologiske løsninger der kan anvendes i andre storbyer.

  Læringsmål: download vejledningen og læs mere om mål og beskrivelse af besøget.
  PDF icon Fremtidens CO2 neutrale storbyer - lærervejledning

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 4 timer.

  Booking: Book forløbet her

  Pris: Gratis

  Kontakt: Se mere på hjemmesiden

  Adresse: Find vej dertil

 • HOFOR – Søens økosystemer og klima

  Fag og fokusområder:
  Geografi og natur/teknologi.

  Målgruppe:
  Udskoling 7.-9.kl.

  Kort beskrivelse:
  Undervisningsforløbet Søens økosystem og klima er et fag-fagligt og aktivt forløb, hvor eleverne får en masse faglig viden gennem samarbejde og praktiske opgaver.
  Eleverne befinder sig udendørs og er i bevægelse under hele forløbet. Forløbet lever dermed til fulde op til kravet om 45 minutters motion og bevægelse om dagen.

  Læringsmål:
  Forløbet understøtter elevens alsidige udvikling og kravet om varierede undervisningsformer ved at indeholde forskellige typer læringsopgaver. Eleverne skal samarbejde, tage prøver, analysere prøver, undersøge organismer og arbejde med modeller.
  Forløbet kan også inddrages som understøttende under-visning, fx til en temauge om vand og klima.
  Søens økosystem og klima er tilpasset de Forenklede Fælles Mål for biologi i 7.-9. klasse og understøtter fagformålet for biologi.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:
  Kl.09.00-13.00

  Booking:
  Holdet udbydes fra: 1. maj til uge 41.
  Folkeskoler i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk skal gå ind på http://energiogvand.dk/da/forside/living-lab/ og vælg ’Book forløb’ under fanen ’Science Center’.

  Pris:
  Gratis.

  Kontakt:
  Tlf.: 3630 3606, mail: envand@buf.kk.dk web: http://energiogvand.dk/

  Adresse:
  Roskildevej 213, 2500 Valby

Sidst opdateret 28.06.2016