You are here

Fysik/kemi

Læringsaktiviteter i fysik/kemi

De mange muligheder ses nedenfor ved at klikke videre til de enkelte forløb

ÅBEN SKOLE TILBUD

 • Vestforbrænding - Affald, forbrug og miljø

  Fag og fokusområder: Biologi, geografi og fysik/kemi - kan også bruges ifm. de fællesfaglige fokusområder eller uddannelse og job

  Målgruppe: Udskolingen 7.-10.kl.

  Kort beskrivelse:
  Kom på besøg i Vestforbrændings gamle kontrolrum og få indblik i hvordan affald er ressourcer. Fra 7. klasse og opefter lægger vi stigende vægt på at relatere affald til energi og forbrug. Vi sætter fokus på vores ressourceforbrug og hvordan den rigtige behandling af affaldet kan hjælpe til en bæredygtig udvikling.

  Vi har fokus på de processer, der er involveret både ved genanvendelse, forbrænding, deponi og specialbehandling.

  • Hvad sker der når man afleverer sine sodavandsdåser til genanvendelse og hvad betyder det for miljøet?
  • Hvilke processer foregår der i forbrændingsanlægget og hvad gør vi med røgen og resterne fra forbrændingen? 
  • Hvorfor deponerer vi noget affald og er det for evig tid?
  • Hvorfor skal noget affald specialbehandles og hvad sker der med det?

  Vores fortællinger understøttes med en rundvisning på forbrændingsanlægget, hvor eleverne får en sanselig og lærerig oplevelse med de mange tons affald, de store ovne og indblik i hvordan vi laver elektricitet og fjernvarme.

  Læringsmål: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg/Gammel-Kontrolrum

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 2½ time, kl 10.30 - 13.00
  I besøget er der indlagt frokostpause, hvor I kan spise jeres medbragte madpakker. Det er ikke muligt at købe mad i vores kantine eller i butikker i nærheden.

  Booking: http://www.timecenter.dk/besoegsbooking/start/

  Pris: Gratis

  Kontakt: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg

  Adresse: Find vej dertil

 • Vestforbrænding - WasteLab

  Fag og fokusområder: Biologi, geografi og fysik/kemi - kan også bruges ifm. de fællesfaglige fokusområder eller uddannelse og job

  Målgruppe: Udskolingen 8.-10.kl.

  Kort beskrivelse:
  WasteLab er Vestforbrændings undervisningslaboratorium, hvor eleverne laver autentiske kemi- og fysikforsøg, der giver dem indblik i fagenes relevans for virkeligheden. På dette naturfaglige kursus foregår læringen dels på selve forbrændingsanlægget, og dels i vores undervisningslaboratorium WasteLab. Her har eleverne hænder og hoved begravet i laboratorieforsøg, som handler om processerne på anlægget.

  Læringsmål: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg/Wastelab

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 5 timer, kl 8.45 - 13.45
  I besøget er der indlagt frokostpause, hvor I vil blive budt på en gratis sandwich og frugt. Det er ikke muligt at købe mad i vores kantine eller i butikker i nærheden.

  Booking: http://www.timecenter.dk/besoegsbooking/start/

  Pris: Gratis

  Kontakt: http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg

  Adresse: Find vej dertil

 • KloakLab (Biofos) - Fra spildevand til havvand

  Fag og fokusområder: Natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi

  Målgruppe:  Mellemtrin og udskoling 6.-7.kl.

  Kort beskrivelse: 
  I forløbet kommer eleverne tæt på spildevandets forunderlige verden. De får indsigt i, hvilken rolle de spiller i vandets og naturens store kredsløb. I vores laboratorium arbejder eleverne aktivt med forsøg, der knytter sig til biologisk rensning af spildevand.

  Forløbet indeholder en grundig introduktion til, hvordan man renser spildevandet på renseanlægget.

  Vi dykker ned i den mikrobiologiske verden og arbejder med den biologiske renseproces hvor eleverne undersøger, hvordan husholdningskemikalier påvirker processen. De laver små forsøg og fremlægger resultaterne for hinanden. Vi ser i mikroskop og ser på alt det liv som er i spildevandet på et renseanlæg. Som afslutning går vi en tur ud og oplever lugten på et renseanlæg.

  Undervisningen er tilrettelagt med vægt på fagligheden og dialog, hvor eleverne deltager aktivt og udfører naturvidenskabelige gruppeøvelser.

  Et forløb i KloakLab er tilrettelagt, så det er tilpasset elevernes klassetrin og faglighed. Øvelser og forsøg er afstemt med folkeskolens nye forenklede fælles mål. I forløbet bruger vi naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvor eleverne for mulighed for erkendelse gennem dialog og træning i fremlæggelse.

  Læringsmål: Tilpasses til det enkelte klassetrin. 
  Download evt. øvelsesvejledning inden besøg
  PDF icon oevelser-6.-7.-klasse_-_oevelsesvejledning.pdf

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 2 ½ time.

  Booking: http://kloaklab.dk/fra-spildevand-til-havvand-6-7-klasse/

  Pris: Gratis

  Kontakt: Find ud af mere i brochuren
  PDF icon 15710-pjece_folkeskole_web_-_kloaklab_biofos.pdf

  Adresse: Find vej dertil

 • KloakLab (Biofos) - Spildevand og miljø

  Fag og fokusområder: Biologi, geografi og fysik/kemi. Kan bruges som en del af et fællesfagligt forløb.

  Målgruppe:  Udskoling 8.-10.kl.

  Kort beskrivelse: 
  I forløbet kommer eleverne tæt på spildevandets forunderlige verden. De får indsigt i, hvilken rolle de spiller i vandets og naturens store kredsløb. I vores laboratorium arbejder eleverne aktivt med forsøg, der knytter sig til biologisk rensning af spildevand. Forløbet indeholder en grundig introduktion til, hvordan man renser spildevandet på et renseanlæg.

  Eleverne udstyres med kitler, masker og gummihandsker, så de kan undersøge, hvad spildevand faktisk indeholder. De måler glukose og ammonium. Eleverne laver forsøg med nedbrydningen af organisk materiale og fremlægger resultaterne for hinanden. Vi ser i mikroskop og ser på alt det liv som er i spildevandet på et renseanlæg. Som afslutning går vi en tur ud og oplever lugten på et renseanlæg.

  Undervisningen er tilrettelagt med vægt på fagligheden og dialog, hvor eleverne deltager aktivt og udfører naturvidenskabelige gruppeøvelser

  Et forløb i KloakLab er tilrettelagt, så det er tilpasset elevernes klassetrin og faglighed. Øvelser og forsøg er afstemt med folkeskolens nye forenklede fælles mål. I forløbet bruger vi naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvor eleverne for mulighed for erkendelse gennem dialog og træning i fremlæggelse.

  Læringsmål: Tilpasses til det enkelte klassetrin. 
  Brug et besøg som en del af et fællesfagligt forløb, se mere her

  Download evt. øvelsesvejledninger inden besøg.
  PDF icon biologisk_rensning_-_fjern_oploest_organisk_stof_fra_vand.pdf
  PDF icon dissektion_af_spildevand_-_resultatark.pdf

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 2 ½ time.

  Booking: http://kloaklab.dk/folkeskolen/

  Pris: Gratis

  Kontakt: Find ud af mere i brochuren
  PDF icon 15710-pjece_folkeskole_web_-_kloaklab_biofos.pdf

  Adresse: Find vej dertil

 • KloakLab (Biofos) - Renseanlæg og klima

  Fag og fokusområder: Biologi, geografi og fysik/kemi. Kan bruges som en del af et fællesfagligt forløb.

  Målgruppe:  Udskoling 7.-10.kl.

  Kort beskrivelse: 

  I “Renseanlæg og klima” tager vi udgangspunkt i en almindelig hverdag med vores egen spildevand og hvordan spildevandet renses så det kan ledes ud i havet.

  Men når regnen falder i byen, samles i kloakken og kommer ned til renseanlægget, hvornår begynder det så at blive kritisk? Vi hægter byen sammen med renseanlægget og gennemgår problematikkerne omkring klimaforandringerne og de medfølgende ekstrem regnshændelser. Vi arbejder os igennem løsningerne på klimaudfordringerne som renseanlægget, byen og borgerne står med for at sikre sundheden og miljøet ved skybrud og langvarig regn og kan dermed tilbyde et unikt forløb om klimatilpasning og spildevand og renseanlægget.

  Vi tager udgangspunkt i dialogisk undervisning med eksperimenter, der indbefatter både biologisk rensning, nedsivning og vandafstrømning. Vi kommer ud og ser renseanlægget og vores demo Regnhave.

  Læringsmål: Tilpasses til det enkelte klassetrin. 
  Brug et besøg som en del af et fællesfagligt forløb, se mere her

  Download evt. øvelsesvejledninger inden besøg

  PDF icon biologisk_rensning_-_fjern_oploest_organisk_stof_fra_vand.pdf
  PDF icon oevelser-med-afstroemning-af-overflade-vand-7.-10.-klasse.pdf
  PDF icon resultatskema-7.-10-klasse.pdf

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 2 ½ time.

  Booking: http://kloaklab.dk/folkeskolen/

  Pris: Gratis

  Kontakt: Find ud af mere i brochuren
  PDF icon 15710-pjece_folkeskole_web_-_kloaklab_biofos.pdf

  Adresse: Find vej dertil

 • Energi & Vand (HOFOR) - Københavns CO2 neutrale energisystem

  Fag og fokusområder: Fysik/kemi

  Målgruppe:  Udskoling 7-10. kl.

  Kort beskrivelse: 
  Vi arbejder hands-on med fysikbegreberne: Elektromagnetisme, induktion, transformation og modstand. Vi tester en vindmølle i vindtunellen og finder ud af hvordan generatoren skaber strøm gennem induktion. Vi fyrer op i kraftvarmeværket og lærer om frekvens i elnettet. Vi tester elektromagnetisme og transformation af strøm i elmasterne, og måler modstanden. Eleverne arbejder dagen igennem som 'energi-planlæggere' og vil desuden få en forståelse for begreberne energisikkerhed, effektivitet og vedvarende energi. Endelig vil eleverne få en forståelse for fysikken bag Københavns energiforsyning, og hvorfor det er vigtigt at have et effektivt, fleksibelt og CO2-neutralt energisystem fra kraftværk til forbruger.

  Læringsmål: Undervisningen opfylder en række Fælles Mål, og kan oplagt bruges som afgangsprøve-forberedende undervisning i faget fysik. Det anbefales at eleverne inden besøget har gennemført forsøg med elektromagnetisme, induktion, transformation og modstand. Bemærk dele af undervisningen foregår udendørs. Lærervejledning under udarbejdelse.

  ______________________________________

  Praktiske oplysninger

  Varighed: Forløbet varer 4 timer.

  Booking: Book forløbet her

  Pris: Gratis

  Kontakt: Se mere på hjemmesiden

  Adresse: Find vej dertil

Sidst opdateret 28.06.2016