You are here

Dansk

Læringsaktiviteter i dansk

De mange muligheder ses nedenfor ved at klikke videre til de enkelte forløb

ÅBEN SKOLE TILBUD

 • National Museet – Sex! Køn og krop

  Fag og fokusområder:

  Dansk, historie og sundheds- og seksualundervisning.

  Målgruppe:

  Mellemtrin og udskoling 6.-10.kl.

  Kort beskrivelse:

  Hør om synet på sex og seksualitet gennem de seneste 300 år. Vi taler om forbud, lyst, skam og fortielser. Om homoseksualitet, fri abort, kønssygdomme, ægteskab og kærlighed.

  Læringsmål:

   

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  1 time.

  Booking:

  Undervisningen bookes online via link ved det ønskede forløb og foregår normalt i tidsrummet 10.15 - 16.45. Undervisning uden for dette tidsrum kan dog arrangeres efter aftale.

  Pris:

  400 kr.

  Kontakt:

  National Museets undervisning, ring mellem mandag – fredag, kl. 10.00-12.00, på tlf.: 4120 6066. Eller søg mere information om undervisningsforløbet på http://natmus.dk/

  Adresse:

  Ny Vestergade 10, 1471 København K.

 • National Museet – De nordiske guder

  Fag og fokusområder:

  Dansk, historie og kristendomskundskab.

  Målgruppe:

  Indskoling og mellemtrin 1.-6.kl. Max 30 elever.

  Kort beskrivelse:

  De nordiske guder kendes ikke kun fra sagaerne, men også fra amuletter og billeder på sten, sølv og guld. Vikingernes vigtigste guder bliver præsenteret sammen med de genstande fra vikingetiden, som knytter an til dem. Spor efter troen på Odin, Balder og de andre nordiske guder finder vi allerede i jernalderen herhjemme. Undervisningen er en kombination af mytefortællinger, dialog, hands-on og aktiviteter i udstillingen.

  Læringsmål:

  Undervisningsforløbet aldersdifferentieres og kan tilpasses skolernes fagmål.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  1 time. Forløbet foregår normalt i tidsrummet 10.15 - 16.45. Undervisning uden for dette tidsrum kan dog arrangeres efter aftale.

  Booking:

  Undervisningen bookes online via link ved det ønskede forløb.

  Pris:

  400 kr. Max 30 elever.

  Kontakt:

  National Museets undervisning, ring mellem mandag – fredag, kl. 10.00-12.00, på tlf.: 4120 6066. Eller søg mere information om undervisningsforløbet på http://natmus.dk/

  Adresse:

  Ny Vestergade 10, 1471 København K.

 • National Museet – Folkeviser

  Fag og fokusområder:

  Dansk og historie.

  Målgruppe:

  Mellemtrin og udskoling 7.-9.kl.

  Kort beskrivelse:

  Folkeviserne samlede folk socialt og fungerede som datidens underholdning, når de omvandrende sangere kom til byen. Viserne betragtes i dag som vigtige kilder til vores kultur og samfundshistorie, idet de beskriver, hvilke emner middelaldermennesket lod sig underholde med og var optaget af. Med udgangspunkt i museets genstande og udstillinger taler vi om ridderviser, trylleviser, historiske viser, helteviser og skæmteviser, hvor eleverne inddrages aktivt med dans, musik, genstande og dragter. Samtidig giver folkeviserne mulighed for at snakke om middelalderens sprog og betydning.

  Læringsmål:

  Undervisningsforløbet aldersdifferentieres og kan tilpasses skolernes fagmål.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  1 ½ time. Forløbet foregår normalt i tidsrummet 10.15 - 16.45. Undervisning uden for dette tidsrum kan dog arrangeres efter aftale.

  Booking:

  Undervisningen bookes online via link ved det ønskede forløb.

  Pris:

  600 kr. Max 30 elever.

  Kontakt:

  National Museets undervisning, ring mellem mandag – fredag, kl. 10.00-12.00, på tlf.: 4120 6066. Eller søg mere information om undervisningsforløbet på http://natmus.dk/

  Adresse:

  Ny Vestergade 10, 1471 København K.

 • National Museet – H.C. Andersen og hans tid

  Fag og fokusområder:

  Dansk, drama og historie

  Målgruppe:

  Indskoling og mellemtrin 3.-6.kl. Max 30 elever.

  Kort beskrivelse:

  Besøg 1800-tallet, og mød den verden, som H.C. Andersen færdedes i og skrev om.
  Eleverne oplever, at mange af H.C. Andersens eventyr handler om genstande fra hans tid – som vi møder i udstillingen. Vi taler om forskel på rig og fattig og om digterens litterære særpræg.

  Læringsmål:

  Undervisningsforløbet aldersdifferentieres og kan tilpasses skolernes fagmål.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  1 time. Forløbet foregår normalt i tidsrummet 10.15 - 16.45. Undervisning uden for dette tidsrum kan dog arrangeres efter aftale.

  Booking:

  Undervisningen bookes online via link ved det ønskede forløb.

  Pris:

  400 kr. Max 30 elever.

  Kontakt:

  National Museets undervisning, ring mellem mandag – fredag, kl. 10.00-12.00, på tlf.: 4120 6066. Eller søg mere information om undervisningsforløbet på http://natmus.dk/

  Adresse:

  Ny Vestergade 10, 1471 København K.

 • National Museet – Teenager igennem tiden. Ungdom og identitet

  Fag og fokusområder:

  Dansk, historie og samfundsfag.

  Målgruppe:

  Mellemtrin og udskoling 6.-10.kl. Max 30 elever.

  Kort beskrivelse:
  Teenager" som begreb opstod i 1950'erne. De unge provokerede den ældre generation med tidens nye rock'n'roll-toner, strutskørter og anderumper, og de blev derfor betragtet som vildledte og ustyrlige af den ældre generation. En ny kultur af ungdomsmusik, film og mode blev etableret i det unge købestærke publikum, som nu tjente deres egne penge ved fritidsjob.

  Med afsæt i 1950'-1980'ernes teenageliv arbejder eleverne aktivt med ungdomslivet. For at sammenligne tidligere ungdomskulturer med deres egen arbejder eleverne i grupper med kilder, genstande og litteratur som historiske kilder til ungdomskulturen før og nu. For hvordan var man ung dengang, og hvordan er man ung i dag? Er der i virkeligheden så stor forskel? Efterfølgende videndeler eleverne deres undersøgelser med hinanden.

  Læringsmål:

  Undervisningsforløbet aldersdifferentieres og kan tilpasses skolernes fagmål.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  1 time. Forløbet foregår normalt i tidsrummet 10.15 - 16.45. Undervisning uden for dette tidsrum kan dog arrangeres efter aftale.

  Booking:

  Undervisningen bookes online via link ved det ønskede forløb.

  Pris:

  400 kr. Max 30 elever.

  Kontakt:

  National Museets undervisning, ring mellem mandag – fredag, kl. 10.00-12.00, på tlf.: 4120 6066. Eller søg mere information om undervisningsforløbet på http://natmus.dk/

  Adresse:

  Ny Vestergade 10, 1471 København K.

 • Glyptoteket – Impressionisternes verden. Bevægelse, fed maling og flimrende lys

  Fag og fokusområder:

  Dansk, billedkunst og historie.

  Målgruppe:

  Mellemtrin 4.-6.kl.

  Kort beskrivelse:

  Hvordan fanger man en bevægelse på lærredet? Er havet virkelig kun blåt, eller består det af mere end én farve? Kan man bygge sit maleri op kun af farve og penselstrøg? Kom med, så skal du se…
  En gruppe af malere fra Frankrig besluttede sig i slutningen af 1800tallet for at male deres helt egne indtryk af omverdenen, og de blev derfor kaldt indtryksmalere – impressionister.
  Impressionisterne ville vise, at virkeligheden er foranderlig, bl.a. fordi vejret og lyset hele tiden skifter, og fordi naturen, mennesker og ting konstant ændrer og bevæger sig. Men hvordan fanger man en bevægelse og får den ned på et lærred? Er havet virkelig kun blåt, eller består det af mere end én farve? Er tegningen det vigtigste i et maleri, eller kan man bygge sit maleri op kun af farve og penselstrøg? Det er nogle af de ting, vi undersøger.
  Vi ser på det traditionelle salonmaleri, som impressionisterne gør op med, og undersøger derefter den nye måde impressionisterne bruger synlige, grove penselstrøg til at få det flade, firkantede lærred til at ligne flimrende sollys, luft og bevægelse. 
  Vi taler om, hvordan indtryk er forskellige alt efter øjnene, der ser, og eleverne opmuntres til at sætte ord på deres egne oplevelser af værkerne. Vi ser desuden på grundlæggende billedelementer som komposition, farver, linjer og bevægelse.

  Læringsmål:

  Billedkunst:
  Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder
  Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder.
  Eleven har viden om stilarter og formsprog.
  Eleven kan genrebestemme billeder.
  Eleven kan analysere balance og rytme i billeder.
  Eleven kan analysere farvers virkning i billeder.
  Eleven kan analysere synsvinklers betydning i billeder.
  Eleven har viden om fugle-, frø- og normalperspektiv.
  Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst.
  Eleven har viden om billeders kommunikative funktion.
  Eleven kan vælge mellem forskellige optikker i billedanalysen.
  Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer

  Dansk:
  Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget eller andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.
  Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers.
  Eleven kan undersøge virkemidler.
  Eleven har viden om sammenhæng mellem virkemidler og budskaber i tekster.
  Eleven kan sammenholde sin egen tolkning med andres tolkning.
  Eleven har viden om fortolkningsmuligheder
  Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning.
  Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på.
  Eleven kan undersøge teksters rum og tid.
  Eleven har viden om scenarier og tidsforståelser.
  Eleven kan sammenfatte sin fortolkning.
  Eleven har viden om motiv og tema.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  45-60 min.

  Booking:

  Ring på 3341 8118 mellem kl. 14-16 eller send mail til omvisning@glyptoteket.dk
  Omvisninger skal bestilles senest 14 dage i forvejen.

  Pris:

  500 kr. Max 30 elever.

  Kontakt:

  Glyptotekets hjemmeside for mere information om undervisningsforløbet.

  Adresse:

  Dantes Plads 7, 1556 København

Kontakt

Sidst opdateret 24.11.2016