You are here

Billedkunst

Læringsaktiviteter i billedkunst

De mange muligheder ses nedenfor ved at klikke videre til de enkelte forløb

ÅBEN SKOLE TILBUD

 • ARKEN – Kickstartforløb

  Fag og fokusområder:

  Billedkunst, med mulighed for at kombinere med andre fag.

  Målgruppe:

  Indskoling

  Kort beskrivelse:

  ARKEN tilbyder særlige forløb på skolen tilrettelagt i samarbejde med lærerne. ARKENs kickstartforløb er længerevarende undervisningsforløb, der planlægges, gennemføres og evalueres i partnerskab mellem skole og museum. Forløbene består typisk af en workshop på skolen og to workshops på ARKEN, og derudover af klassens videre arbejde på egen hånd. Kickstartforløbet kan afsluttes med et forældre/familiearrangement på ARKEN.

  Læringsmål:

  Afhænger af hvilket forløb der tilrettelægges.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  Længerevarende undervisningsforløb.

  Booking:

  Undervisningsforløb for skoleklasser bookes tirsdag-fredag kl. 13-16 på
  tlf. 43 57 34 55 eller på mail: undervisning@arken.dk 

  Pris:

  3000 kr.

  OBS: Forældrearrangementet kan tilkøbes for 600 kr. Betaling kan foretages kontant i ARKENs billetsalg ved ankomst. Mod oplysning af EAN-nummer og kontaktperson ved booking af forløb fremsendes faktura. Ved betaling med EAN-nummer opkræver museet et faktureringsgebyr på 25 kr.

  Kontakt:

  ARKENs hjemmeside for flere oplysninger.

  Adresse:

  Forløbet forgår både på den enkelte skole og på ARKEN, hvis adresse er Skovvej 100, 2635 Ishøj.

 • ARKEN – Martin Bigum (til 15.01.17)

  Fag og fokusområder:

  Billedkunst, dansk, historie og samfundsfag.

  Målgruppe:

  Indskoling.

  Kort beskrivelse:

  Martin Bigum bruger sine egne erindringer fra sin barndom i Brøndby, den nære og den globale visuelle kultur, i sine værker. Der er fokus på visuel kultur, hvordan vi gennem billeder skaber og forstår vores verden.

  Forløbene tager afsæt i forskellige genrer som eksempelvis familiebilleder, erindringsbilleder og landskabsbilleder, hvor eleverne bl.a. arbejder med deres egen billedbank gennem forskellige øvelser.

  I øvelserne arbejder eleverne med at åbne og analysere billeder gennem eksempelvis komparative-, medfortællings- og ordklasse metoder. Forløbene sætter elevernes viden og færdigheder fra fagene i spil i et eksternt læringsrum og styrker herved både fagmål og elevernes visuelle kompetencer.
  I de længerevarende forløb kobles værkstedsforløb til øvelserne i udstillingen.

  Læringsmål:

  Gennem dialog og øvelser i udstillingen understøttes kompetenceområder som sociale og kulturelle forhold (samfundsfag), billedfremstilling og billedanalyse (billedkunst), fremstilling og fortolkning (dansk), samt kronologi & sammenhænge (historie).

  Forløbet kan tilpasses den enkelte lærer og klassens behov og ønsker.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  60 min. med dialogbaseret undervisning inkl. praktisk-kreative øvelser.

  90 min. med dialogbaseret undervisning inkl. analoge/digitale billedskabende øvelser.

  180 min. med dialogbaseret undervisning inkl. billedskabende digitalt/analogt værksted.

  Kickstart forløb, er et længerevarende undervisningsforløb, der planlægges, gennemføres og evalueres i partnerskab mellem skole og museum.

  Booking:

  Undervisningsforløb for skoleklasser bookes tirsdag-fredag kl. 13-16 på
  tlf. 43 57 34 55 eller på mail: undervisning@arken.dk 

  Pris:

  60 min. = 450 kr.

  90 min. = 600 kr.

  180 min. = 1.150 kr.

  Kickstart forløb = 3000 kr. Der er mulighed for at tilkøbe et forældrearrangement for 600 kr.

  OBS: Betaling kan foretages kontant i ARKENs billetsalg ved ankomst. Mod oplysning af EAN-nummer og kontaktperson ved booking af forløb fremsendes faktura. Ved betaling med EAN-nummer opkræver museet et faktureringsgebyr på 25 kr.

  Kontakt:

  ARKENs hjemmeside eller læs mere på http://www.arken.dk/wp-content/uploads/2016/11/opdagelsesrejsende-i-egen-billedbank.pdf

  Adresse:

  Skovvej 100, 2635 Ishøj

 • ARKEN – Samtidskunstforløb (til 05.02.17)

  Fag og fokusområder:

  Billedkunst og dansk

  Målgruppe:

  Indskoling 0.-5.kl.

  Kort beskrivelse:

  Udstillingen KALEIDOSKOP åbner for et sprudlende og overdådigt møde med værker fra ARKENs samling af samtidskunst. Værkerne er ikke ophængt efter kronologi, tema eller andre former for kategorisering, men udelukkende ud fra et æstetisk princip om at spille op mod hinanden på nye måder. Herved åbnes der for mange veje, omveje og vildveje gennem udstillingen.

  ARKEN tilbyder et undervisningsforløb der hedder ’Sære og Hemmelighedsfulde Fortællinger’. Her forfølges forskellige spor, hvor der gennem undersøgende, kreative processer åbner for forskellige tilgange til kunst. I forløbet er der fokus på værker, der rummer fortællinger. Fortællinger, der kalder på spørgsmål, og som børnene selv må gøre færdige.

  Læringsmål:

  Undervisningsforløb i KALEIDOSKOP retter sig mod fagene dansk og billedkunst, hvor de understøtter kompetenceområderne fremstilling og fortolkning (dansk) samt billedfremstilling og billedanalyse (billedkunst).

  Forløbet er baseret på øvelser, hvor elevernes evne til refleksion, betydningsproduktion og kreativitet sættes i centrum. Herved styrkes også grundskolens tværgående temaer innovation og entreprenørskab samt elevernes alsidige udvikling.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  60 min. med dialogbaseret undervisning inkl. praktisk-kreative øvelser.

  90 min. med dialogbaseret undervisning inkl. analoge/digitale billedskabende øvelser.

  180 min. med dialogbaseret undervisning inkl. billedskabende digitalt/analogt værksted.

  Kickstart forløb, er et længerevarende undervisningsforløb, der planlægges, gennemføres og evalueres i partnerskab mellem skole og museum.

  Booking:

  Undervisningsforløb for skoleklasser bookes tirsdag-fredag kl. 13-16 på
  tlf. 43 57 34 55 eller på mail: undervisning@arken.dk 

  Pris:

  60 min. = 450 kr.

  90 min. = 600 kr.

  180 min. = 1.150 kr.

  Kickstart forløb = 3000 kr. Der er mulighed for at tilkøbe et forældrearrangement for 600 kr.

  OBS: Betaling kan foretages kontant i ARKENs billetsalg ved ankomst. Mod oplysning af EAN-nummer og kontaktperson ved booking af forløb fremsendes faktura. Ved betaling med EAN-nummer opkræver museet et faktureringsgebyr på 25 kr.

  Kontakt:

  ARKENs hjemmeside for flere oplysninger.

  Adresse:

  Skovvej 100, 2635 Ishøj

 • Heerupmuseet – Billedanalyse-workshop

  Fag og fokusområder:

  Billedkunst, dansk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, natur og teknik samt håndværk og design.

  Målgruppe:

  Indskolingen 2.-9.kl.

  Kort beskrivelse:
  En billedanalyse-workshop på Heerup Museum inviterer indenfor i Henry Heerups legesyge kunstneriske univers. Der prøver kræfter med at beskrive, tolke og vurdere forskellige billedgenrer ved fordybelse i udvalgte værkers form og indhold. Der arbejdes målrettet med at sætte ord på billedsproglige oplevelser, når der i værkstedet gennemføres øvelser og korte oplæg, der fremhæver relevante fagbegreber til brug i billedsamtale og –analyse.

  Læringsmål:

  Undervisningstilbuddet tager udgangspunkt i museets samling og særudstillinger og tager højde for elevernes læringstrin. Undervisningsforløbet kan ydermere tilpasses, så det matcher til en emneuge, et tværfagligt emne eller en konkret undervisningssammenhæng. Besøget tilrettelægges så det passer til klassetrinet.

  Praktiske oplysninger

  Varighed: 
  2 timer.

  Booking:

  Heerup Museum er åbent for omvisninger tirsdag til fredag fra kl. 9.00. Ring 36 37 87 00 tirsdag - fredag kl. 9-16 eller send en mail til heerupmuseum@rk.dk .

  Oplys gerne ønskede datoer/tidspunkter, antal elever og klassetrin, kontaktperson med tlf. nummer og email, skolens navn og adresse, evt ønske om booking af spiseplads.

  Pris:

  650 kr.

  OBS: Heerup Museum giver skoler og offentlige institutioner kredit mod fremvisning af EAN- og CVR nummer.
  Afbestilling af omvisninger skal ske senest 7 dage før jeres planlagte besøg, ellers pålægges et gebyr på kr. 200,-.
  Skoleklasser har gratis adgang i følgeskab med lærer og er også velkomne til at besøge museet på egen hånd. Blot skal dette besøg anmeldes i forvejen.

  Kontakt:

  Heerup Museums hjemmeside for flere informationer.

  Adresse:

  Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

 • Heerupmuseet – Skraldeworkshop

  Fag og fokusområder:

  Billedkunst, dansk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, natur og teknik samt håndværk og design. Undervisningsforløbet kan tilpasses, så det matcher til en emneuge, et tværfagligt emne eller en konkret undervisningssammenhæng. Besøget tilrettelægges så det passer til klassetrinet.

  Målgruppe:

  Indskolingen 2.-9.kl.

  Kort beskrivelse:
  En skraldeworkshop på Heerup Museum inviterer indenfor i skraldets magiske univers. Med afsæt i Heerups sten- og skraldeskulpturer tales der om forvandlingen af genbrugsmaterialer til kunstværker. Der henter inspiration i Heerups genbrugstanke og undersøger skraldets former, funktioner og betydninger. I værkstedet udvælges der skraldeelementer og forandrer dem til fantasifulde kunstværker, der afspejler og italesætter menneskets relation til hverdagen, samfundet og miljøet. “Kom, Børn, Jeres Smadrede Legetøj Genopstaar Som IdéVisioner” erklærede Heerup. Arbejdet med skrald er både uforudsigeligt, personligt og lærerigt – alle kan være med.

  Læringsmål:
  Undervisningstilbuddet tager udgangspunkt i museets samling og særudstillinger og tager højde for skolers fagmål samt elevernes læringstrin.

   

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  2 timer.

  Booking:

  Heerup Museum er åbent for omvisninger tirsdag til fredag fra kl. 9.00. Ring 36 37 87 00 tirsdag - fredag kl. 9-16 eller send en mail til heerupmuseum@rk.dk .

  Oplys gerne ønskede datoer/tidspunkter, antal elever og klassetrin, kontaktperson med tlf. nummer og email, skolens navn og adresse, evt. ønske om booking af spiseplads.

  Pris:

  650 kr.

  OBS: Heerup Museum giver skoler og offentlige institutioner kredit mod fremvisning af EAN- og CVR nummer.
  Afbestilling af omvisninger skal ske senest 7 dage før jeres planlagte besøg, ellers pålægges et gebyr på kr. 200,-.
  Skoleklasser har gratis adgang i følgeskab med lærer og er også velkomne til at besøge museet på egen hånd. Blot skal dette besøg anmeldes i forvejen.

  Kontakt:

  Heerup Museums hjemmeside for flere informationer.

  Adresse:

  Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

 • Heerupmuseet – Symbolworkshop

  Fag og fokusområder:

  Billedkunst, dansk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, natur og teknik samt håndværk og design. Undervisningsforløbet kan tilpasses, så det matcher til en emneuge, et tværfagligt emne eller en konkret undervisningssammenhæng. Besøget tilrettelægges så det passer til klassetrinet.

  Målgruppe:

  Indskolingen 2.-9.kl.

  Kort beskrivelse:
  En symbolworkshop på Heerup Museum inviterer indenfor i symbolernes magiske univers. Med afsæt i Heerups fantasifulde værker tales der om symboler i en historisk og nutidig kontekst. Under workshoppen fordybes der i symbolernes former, farver og funktioner og undersøger deres forskellige betydningslag. I værkstedet skabes der et tegnet eller malet værk med afsæt i Heerups symbolbrug. Den kreative opgave omhandler det at udtrykke sig med fantasi, følelser og ikke mindst symboler. Eksempelvis kan workshoppen målrettes produktionen af en parafrase, et symbolsk portræt/selvportræt eller et drømmelandskab.

  Læringsmål:

  Undervisningstilbuddet tager udgangspunkt i museets samling og særudstillinger og tager højde for skolers fagmål samt elevernes læringstrin.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  2 timer.

  Booking:

  Heerup Museum er åbent for omvisninger tirsdag til fredag fra kl. 9.00. Ring 36 37 87 00 tirsdag - fredag kl. 9-16 eller send en mail til heerupmuseum@rk.dk .

  Oplys gerne ønskede datoer/tidspunkter, antal elever og klassetrin, kontaktperson med tlf. nummer og email, skolens navn og adresse, evt. ønske om booking af spiseplads.

  Pris:

  650 kr.

  OBS: Heerup Museum giver skoler og offentlige institutioner kredit mod fremvisning af EAN- og CVR nummer.
  Afbestilling af omvisninger skal ske senest 7 dage før jeres planlagte besøg, ellers pålægges et gebyr på kr. 200,-.
  Skoleklasser har gratis adgang i følgeskab med lærer og er også velkomne til at besøge museet på egen hånd. Blot skal dette besøg anmeldes i forvejen.

  Kontakt:

  Heerup Museums hjemmeside for flere informationer.

  Adresse:

  Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

 • Bækkehuset – Følg ræven i naturen

  Fag og fokusområder:

  Billedkunst, dansk, natur/teknologi og matematik.

  Målgruppe:

  Indskolingen 1.-3.kl.

  Kort beskrivelse:
  ’Følg ræven i naturen’ er et nyt ude-undervisningsmateriale om biologisk mangfoldighed ude i naturen. En tøjræv er maskot og katalysator for undersøgelser og oplevelser i naturen - og klassen benytter sig af dagbøger, skattekister, plakater o.a. spændende ting til efterfølgende opsamling og refleksion i klasseværelset. Materialet præsenterer en arbejdsmetode, som kan benyttes i alle årstider.

  Benyt Bækkehuset til undervisning, sociale aktiviteter eller relevante forældrearrangementer, alle hverdage såvel som weekender. Der er mulighed for at være i og omkring Bækkehuset, eller benytte det som udgangspunkt for ture ud i Vallensbæks mose og engarealer. På Bækkehusets hjemmeside, under fanen ’Links’ eller ’Aktiviteter’ kan man få mere information om og blive inspireret til, hvilke undervisningsaktiviteter der kan passe til det læringsmæssige formål besøget har. Der er mulighed for at overnatte med en klasse/gruppe, det kræver dog at man søger om tilladelse hos Beredskabschefen.

  Læringsmål:

  Afhænger valg af undervisningsaktiviteter.

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  Valgfrit

  Booking:

  Book besøg via Bækkehusets hjemmeside http://vnat.dk/.

  Pris:

   

  Kontakt:

  For mere information besøg Bækkehusets hjemmeside http://vnat.dk/ eller kontakt Louise Hoffbeck på email: lofr@vallensbaek.dk eller mobil: 51593524

  Adresse:
  Vejlegårdsvej 95, 2625 Vallensbæk

 • Glyptoteket – Lys, farver og træernes liv

  Fag og fokusområder:

  Billedkunst og natur/teknologi.

  Målgruppe:

  Indskoling 1.-3.kl. Max 30 elever.

  Kort beskrivelse:

  Maleren Rousseau elskede træer, og han blev ved med at male dem gennem hele sin karriere. Men hvorfor er træernes blade egentlig grønne? Hvordan er træernes liv? Og på hvilke måder malede Rousseau træerne? Sammen undersøges træerne i Rousseaus malerier i udstillingen. Børnene skal undersøge, hvilke teknikker Rousseau anvendte, når han malede træerne. Og finde ud af, hvorfor bladene på virkelighedens træer er grønne, hvad der får træer til at gro og hvordan de lever deres liv. Med udgangspunkt i Rousseaus værker, arbejder klassen med enkle forsøg, der demonstrerer træernes fotosyntese, deres årscyklus samt lysets og farvernes absorption og refleksion i maleriet.

  Læringsmål:

  Billedkunst:
  Eleven kan kategorisere motivkredse og har viden derom.
  Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold og har viden derom.
  Eleven kan samtale om billeders funktion og har viden derom.
  Eleven kan aflæse centrale informationer i billedet.

  Natur/Teknologi:
  Eleven har viden om menneskets sanser
  Eleven har viden om karakteristika ved lys
  Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider.
  Eleven har viden om organismers årscyklus
  Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
  Eleven har viden om planters levesteder og livsbetingelser
  Eleven kan undersøge sanser
  Eleven kan undersøge lys

  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  45-60 min.

  Booking:

  Ring på 3341 8118 mellem kl. 14-16 eller send mail til omvisning@glyptoteket.dk
  Omvisninger skal bestilles senest 14 dage i forvejen.

  Pris:

  500 kr. Max 30 elever.

  Kontakt:

  Glyptotekets hjemmeside for mere information om undervisningsforløbet.

  Adresse:

  Dantes Plads 7, 1556 København

Sidst opdateret 24.11.2016